เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายและปรับปรุงห้องประชุมดอกจานเทศบาลตำบลนาจานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาจานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร 12 ที่นั้ง ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโสกตูมกา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร๑๒ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คันทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ร่างประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่งรถโดยสาร จำนวน ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
เทศบาลตำบลนาจาน ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. ประจำปี 2563 ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโสกตูมกา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการกิจกรรม ๕ ส Big cleaning dayทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการสุขาภิบาลอาหารทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB