เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันปิยมหาราช

แชร์

ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลนาจานเข้าร่วมพิธี “วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB