เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC

แชร์

         การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงLTC ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาจาน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ตามแผนการดูแลรายบุคคล(CP)โดยบุคคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลผู้สูงอายุ/แบ่งผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลฯเป็น กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น ๖๕  คน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB