เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

แชร์

เทศบาลตำบลนาจานขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาล ดังนี้

1. นางสาวกัลยกร  ขันธ์เพชร   เลขประจำตัวสอบ 0001

ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจาน  หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB