เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แชร์

เทศบาลตำบลนาจาน รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (เกิดระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๐๕)เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ ๑ มกราคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจาน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
0.02s. 0.50MB