เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาจานเกมส์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แชร์

เทศบาลตำบลนาจาน ได้จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาจานเกมส์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนาจานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้สุขภาพร่างกาย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายแทนการหันไปพึ่งยาเสพติด โดยมี ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ส่วนประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันมี ๔ ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และเปตอง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB