เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แชร์

เทศบาลตำบลนาจานร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ได้จัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายที่ดี โดยมีกิจกรรม อบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาจาน ทั้ง ๒ แห่งและกิจกรรมการแข่งขันทดสอบสุขภาพ ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลนาจาน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB