เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒

แชร์

เทศบาลตำบลนาจาน จัดงาน เทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีการออกให้บริการนอกสถานที่ เช่น รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรือน ค่าขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ แนะแนวทางการศึกษา รับคำขออนุญาตก่อสร้าง , ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร รับให้คำปรึกษางานไฟฟ้า ประปา ก่อสร้างต่าง ๆ จัดนิทรรศการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB