เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

แชร์

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลนาจานจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขนะมูลฝอยกับชุมชนและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลด คัดแยกและนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์

              โดยในงานมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง “ การบริหารจัดการขยะในชุมชน” ณ ห้องประชุมดอกจาน เทศบาลตำบลนาจาน และ กิจกรรมการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจาน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB