เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น821 ต.ค. 63
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1614 ต.ค. 63
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕591 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1223 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3018 ก.ย. 63
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน5215 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)623 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น593 ก.ย. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. ประจำปี 2563 4431 ส.ค. 63
โครงการกิจกรรม ๕ ส Big cleaning day3424 ส.ค. 63
โครงการสุขาภิบาลอาหาร1519 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1418 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓3813 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓6829 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓8129 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6721 ก.ค. 63
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่่ว่าง9517 ก.ค. 63
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร5817 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจาน4813 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา4913 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB