เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 413 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๓ 527 ธ.ค. 62
งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓524 ธ.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒56 ธ.ค. 62
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 429 พ.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓378 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓3025 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 3224 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒3915 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน521 ต.ค. 62
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒4623 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาแกนนำ เด็กและเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ (การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๖๒3512 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่สตรี ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒2810 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒2323 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒3213 ส.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒329 ส.ค. 62
โครงการ กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day1592 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒3029 ก.ค. 62
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒3415 ก.ค. 62
โครงการหนูน้อยเปิดโลกกว้าง22728 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB