เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓726 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4921 ต.ค. 63
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5314 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1723 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6918 ก.ย. 63
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน8515 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)1013 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น943 ก.ย. 63
โครงการกิจกรรม ๕ ส Big cleaning day4324 ส.ค. 63
โครงการสุขาภิบาลอาหาร2319 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1818 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓4313 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓7529 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓9629 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓7621 ก.ค. 63
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่่ว่าง11217 ก.ค. 63
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร6617 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจาน5513 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา5913 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ออกแผนการฉีดพ่นหมอกควันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาจาน3813 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB