เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓208 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2125 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 1424 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒1915 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน391 ต.ค. 62
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒2923 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาแกนนำ เด็กและเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ (การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๖๒2212 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่สตรี ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒1710 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒1923 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒2513 ส.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒289 ส.ค. 62
โครงการ กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day1492 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒2529 ก.ค. 62
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2615 ก.ค. 62
โครงการหนูน้อยเปิดโลกกว้าง22128 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย4927 มิ.ย. 62
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก2226 มิ.ย. 62
ภูมิปัญญาท้องถิ่น20819 มิ.ย. 62
โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒3212 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี453 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB