เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

วันที่ 9 ก.ค. 62 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจาน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล.docx17.82 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB