เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 ต.ค. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจาน

เอกสารทั้งหมด 18 ชุด

ประกาศ.pdf171.03 KB
ปก.pdf119.67 KB
ส่วนที่-1-1.xls5.00 KB
คำแถลงงบประมาณ-2.xls15.94 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ-3.xls15.94 KB
รายละประมาณการรายจ่าย-4.xls6.00 KB
ส่วนที่-2-5.xls135.94 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล-6.xls7.50 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามงาน-7.xls23.94 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล-รายจ่าย-8.xls15.94 KB
รายงานประมาณการรายรับ-9.xls23.94 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ-10.xls23.94 KB
รายงานประมาณการรายจ่าย-11.xls175.94 KB
รายงานรายละเอียดรายจ่าย-12.xls159.94 KB
เทศบัญญัติงบประมาณ-13.xls39.94 KB
ส่วนที่-3-14.xls5.50 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ-ประปา-15.xls15.94 KB
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-ประปา-16.xls15.94 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB