เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล    ช่วงประมาณปี พ.ศ.2460 มีชาวบ้านหนองนาหมื่นใกล้กับเทือกเขาภูเวียง โดยมีนายตัน ระหินร่องเป็นหัวหน้า ได้เดินทางมากับเพื่อน 8 คน โดยมุ่งหน้าเดินทางมาทางทิศตะวันตกของบ้านเดิม พอมาถึงจุดที่เหมาะสมที่จะตั้งบ้านใหม่ (ห่างจากหมู่บ้านเดิม 4 กิโลเมตร) จึงได้มาทำการเสี่ยงทาย ว่าหากที่แห่งนั้น เมื่อตั้งหมู่บ้านแล้วอยู่เย็นเป็นสุขขอให้น้ำในบ่อขุดมีรสจืดหรือจาง หากไม่อยู่เย็นเป็นสุขขอให้น้ำในบ่อมีรสเค็ม หรือเปรี้ยว ปรากฏว่า เมื่อนายตัน ดื่มน้ำในบ่อมีรสจืดจาง จึงได้เห็นพ้องต้องกันตั้งบ้านเรือน ณ ที่แห่งนี้และตั้งชื่อว่า บ้านน้ำจาง ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านนาจาน จนถึงปัจจุบัน
0.01s. 0.50MB